bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem wit

Veertigdagenboekje

Het Veertigdagenboekje is een oecumenische uitgave van de samenwerkende kerken, PKN en RK, in de Kromme-Rijnstreek.

Het wordt samengesteld door een oecumenische werkgroep.

Jaarlijks, voor het begin van de vastentijd, wordt dit boekje in de kerken ter beschikking gesteld.

Het bevat voor elke dag tijdens de vastentijd teksten ter overweging en voorbereiding op het feest van Pasen.


Voorwoord

Een nieuw begin van leven………….

Ook dit jaar bieden we u een boekje aan met teksten en overdenkingen voor de

Veertigdagentijd.

Dit is een tijd van bezinning, een bijzondere periode in het kerkelijk jaar.

Wij hebben deze keer als leidraad lezingen uit het Nieuwe Testament gekozen.

Op verschillende pagina’s hebben we aandacht aan kinderen besteed.

We volgen Jezus op Zijn weg naar Jeruzalem. Het is een tocht met beproevingen,

verzoekingen en twistgesprekken met de Farizeeën.

Bij al die ontmoetingen wil Jezus de mensen duidelijk maken dat Hij de Ware

Zoon van God is.

Door deze weg te gaan opent Hij voor ons de weg naar een nieuw leven.

In deze tijd die voor heel veel mensen uitzichtloos lijkt, denk aan vluchtelingen,

dak- en thuislozen, mogen we vertrouwen op de weg, die God met ons wil gaan.

Zo gaan we met Jezus op weg in deze Veertigdagentijd en mogen we ons aan

Zijn leiding toevertrouwen.

 

De teksten en overdenkingen in het boekje kunnen u daar bij behulpzaam zijn.

Wij wensen U een gezegende voorbereidingstijd op weg naar Pasen, het grote

overwinningsfeest op lijden en dood.

 

We willen de zes pastores uit de parochie Paus Johannes XXIII en de diverse

PKN gemeenten, die traditiegetrouw weer de zondagse overwegingen verzorgden

en de mensen die zorg droegen voor het drukwerk, hartelijk danken voor hun

medewerking bij de totstandkoming van dit veertigdagenboekje.

 

Namens de oecumenische werkgroep,

Arda Mensink


  

U kunt het Veertigdagenboekje inzien of indien gewenst opslaan op de computer.