bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem wit

Mededelingen

Voedselbank

Zoals u in het Open Venster heeft kunnen lezen staan dit jaar in het Diaconaal weekeinde van 16 en 17 juni de beide voedselbanken in onze parochie centraal.

U kunt daarvoor de komende weken houdbare voedingsmiddelen meenemen naar de kerkdiensten en deze producten in de daarvoor bestemde manden inleveren.

Als algemene regel voor de producten geldt dat kleine verpakkingen de voorkeur hebben. Dit omdat er relatief veel één- en tweepersoonshuishoudens zijn.

Alvast hartelijk dank hiervoor.

Namens Profielberaad Diaconie (PBD) en de Parochiële Caritas-Instelling (PCI)

 

De hele bijbel in één jaar...?
Zijn er mensen die willen proberen om de hele bijbel – inclusief de deuterocanonieke of apocriefe boeken - in één jaar te lezen? Al twee keer eerder waren er gemeenteleden van de PGBunnik en anderen – onder wie enkele katholieken - die deze uitdaging aangingen, van wie de meesten met plezier tot het eind volhielden.
Wie interesse heeft of nadere informatie wil, kan mij een e-mail sturen: