bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem wit

Mededelingen

 

Actie kerkbalans
De actie kerkbalans start op 19 januari 2019
We hebben nog een aantal nieuwe lopers nodig. Meldt u zich svp aan!
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Cor van Wiggen,
tel 030-6567322, na 19.30uur. Bij voorbaat dank.

 

Oecumenische viering
Van 20 tot en met 27 januari 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed ieders blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het liturgisch materiaal dit jaar voor. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Door wereldwijd samen te bidden ervaren christenen onderlinge verwantschap. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving te onderkennen.
De enige collecte van deze zondag is dan ook voor twee organisaties, ‘Open Doors’ en ‘Kerk in Nood’, die zich in belangrijke mate richten op ondersteuning van christenen in verdrukking door o.a. oorlogsgeweld, terreur en vervolging. Van harte welkom!

 

 

Pastor Ten Klooster afwezig
Omdat Pastor Ten Klooster de komende twee weken afwezig is, zijn er op dinsdag 15 en 22 januari geen Eucharistievieringen.
Op dinsdag 15 januari is er een Woord- en Communieviering met een Eigen Parochiaan.
Op dinsdag 22 januari is er geen viering.

 

Kerkradio/Webradio
Sinds enige tijd is het weer mogelijk om de vieringen in onze kerk thuis via de webradio (vroeger kerkradio geheten) te beluisteren. Een mooie oplossing als u bijvoorbeeld niet in staat bent (geweest) bij een viering aanwezig te zijn.
Het kunnen beluisteren van doopplechtigheden, huwelijksinzegeningen en uitvaarten is afhankelijk van de toestemming van de belanghebbenden. Immers, ook vanwege de privacywetgeving, zijn hierbij vrijwel altijd heel persoonlijke zaken aan de orde.
Als u een (eerdere) viering wilt beluisteren dan gaat u naar www.kerkomroep.nl.
Op de website vult u bij ‘Zoek uw kerk’ de naam Bunnik in. Vanzelf ziet u dan
Bunnik, St. Barbaraparochie. Dit klikt u aan en u vindt een lijst met vieringen, voorzien van datum en tijd.
De locatieraad hoopt dat deze service u van dienst zal kunnen zijn.