bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem wit

Mededelingen

 

Schrijftafel Amnesty
Dit weekend staat de schrijftafel van Amnesty International weer achter in de kerk
Er wordt actie gevoerd vanwege het uitblijven van politieonderzoek naar de moord op de Russische  mensenrechtenactiviste Natalia Estemirova.

 

Kinderworkshop heet vanaf nu kinderkerk.
Op zondagmorgen 3 december zal er van 9.30-10.30u weer een kinderkerkbijeenkomst zijn
voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar in de grote zaal van de Pastorie Achterom.
Alle kinderen, ook kinderen die niet tot de parochie behoren, zijn van harte welkom!
Het thema van de workshop is: “Een tijd vol verwachting”.
Tijdens deze kinderkerk wordt er verteld uit de Bijbel en daarna gaan de kinderen op diverse manieren ook creatief aan de slag. Na afloop zullen de kinderen in de kerk aanwezig zijn.
Voor de allerkleinsten tot vier jaar zal er een crèche zijn.
Wij stellen het op prijs als de kinderen zich van te voren opgeven.
Voor vragen en opgave: Kinderkerk1Barbarabunnik@gmail.com

 

 

Pastor Adri Verweij
Pastor Adri Verweij is herstellende van een herseninfarct. De verwachting is dat het herstel enige tijd zal duren. Met persoonlijke beterschapwensen kunnen we de pastor door deze periode heen helpen. Achterin de kerk staat daartoe een "brievenbus. De pastoraatsgroep zorgt dat deze post bij de pastor komt. een kaartje: kleine moeite, groot plezier.

 

Zondagse Ontmoetings Middag
Op zondag 19 november a.s. vindt de eerstvolgende Zondagse Ontmoetings Middag plaats. Nanda Bax en haar dochter komen dan naar de Witte Huisjes om te vertellen over hun reis naar Ghana. Ze zijn daar naar toe geweest met de opbrengst van de Oranjemarkt 2016. Er zijn daar spullen gekocht voor de School en de Kliniek, en ze hebben ook meegedaan aan diverse activiteiten. Het belooft weer een interessante middag te worden! Vanaf 15 uur bent U welkom in de Witte Huisjes.

 

Schoenendoosactie ‘Schoenmaatjes’ van Edukans

Dit weekend eindigt de actie Schoenmaatjes met het inleveren van de schoenendozen op zaterdag 18 november (van 14.00-16.00u) en op zondag 19 november (voor en na de viering tot 11.30u).
Een eventuele financiële bijdrage kunt u dit weekend nog in de melkbus deponeren. Deze bus staat achterin de kerk.
Op vrijdag 24 november worden alle dozen naar het verzamelpunt in Amersfoort gebracht.

 

Geloven Nu
Wil je extra inspiratie vinden in het geloof? En vind je het leuk om andere mensen te ontmoeten? Geloven Nu is een leer- en gespreksgroep van 6 tot 15 personen,
die we aanbieden op twee locaties in de parochie. Samen willen we ons geloof verdiepen en luisteren naar elkaars ervaringen. We komen bijeen op zeven avonden tussen september 2017 en mei 2018. Uitgangspunt van elke avond is een Bijbeltekst. Die proberen we te verbinden met ons eigen leven, ons eigen geloof.
Maar ook met de wereld waarin we leven. We gebruiken daarbij wisselende werkvormen.
Iedereen vanaf een jaar of 18 is welkom. Twijfel je of het iets voor je is,
neem dan contact op met de begeleider(s).
De programma’s in Houten en Bunnik lopen parallel.
Er zijn in Bunnik zeven avonden gepland, dit jaar op donderdag:
21 september, 26 oktober, 30 november, 1 februari, 1 maart, 12 april, en 17 mei
van 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.30 uur
onder leiding van pastor Laura de Vries.
Adres: pastorie Achterom. Barbarakerk, Stationsweg 36 Bunnik 
Opgeven bij pwldevries@gmail.com
Informatie voor de avonden in Houten, zie www.pj23.nl
Aanmelding via roswithavandervoort@gmail.com

 

De hele bijbel in één jaar...?
Zijn er mensen die willen proberen om de hele bijbel – inclusief de deuterocanonieke of apocriefe boeken - in één jaar te lezen? Al twee keer eerder waren er gemeenteleden van de PGBunnik en anderen – onder wie enkele katholieken - die deze uitdaging aangingen, van wie de meesten met plezier tot het eind volhielden.
Wie interesse heeft of nadere informatie wil, kan mij een e-mail sturen:

 

Bisdombedevaart Lourdes 2018

Er liggen de folders voor de bisdombedevaart naar Lourdes
bij de uitgang van de kerk en in de Mariakapel.
De bedevaart vindt plaats van 28 april t/m 5 mei 2018.
Ook vanuit onze PJXXIII parochie hopen wij met een grote groep hieraan deel te kunnen nemen.
Tijdens en na de parochieviering van a.s. zondag zal er aandacht aan deze bedevaart worden besteed.

 

Wilt u meer informatie of wilt u zich voor deze bedevaart opgeven dan kunt u contact opnemen in onze locatie met
Wil van der Veldt, tel. 6561063
OHM(Opgeven kan ook direct via www.vnbreizen.nl)

 


 

Nieuwe website PJ23,
zoals bekend zijn we al geruime tijd bezig met een werkgroep om de websites van zowel PJ23 als de H.Suitbertus te vernieuwen
Met de nodige trots kunnen we nu aankondigen dat de eerste versie van de vernieuwde website rijp is om live te gaan. Bij de H.Suitbertus is deze reeds vanaf 1 juli operationeel en bij de PJ23 is deze vanaf 4 september operationeel en bereikbaar via http://www.pj23.nl/.

De vormgeving is toegankelijker en de inhoud actueel. Met de vernieuwde website hebben we een uitstekende basis om op voort te borduren en hebben we mogelijkheid om informatie over beide parochies heen (zoals pastorale informatie en het vieringenrooster) consistent te houden. De komende tijd zullen we stapsgewijs vernieuwingen doorvoeren.

Momenteel is de website ingericht vanuit de centrale parochie-organisatie, maar we hebben ook voorzieningen getroffen voor de lokale geloofsgemeenschappen.
Op termijn kunnen zij hun eigen informatie inbrengen en bijhouden
Dit betreft dan o.a. de locale activiteitenagenda, nieuwsberichten en eigen organisatie.
Indien de locatieraad daar belangstelling voor heeft gaan we graag in gesprek om met
elkaar de wensen en de mogelijkheden te verkennen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Bosman