bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem wit

Mededelingen

Zondagse Ontmoetings Middag
De eerstvolgende Zondagse Ontmoetings Middag zal plaatsvinden op Zondag 19 augustus a.s.
Ook deze bijeenkomst staat in het teken van de geschiedenis.
Onze plaatsgenoot Bert Doeser weet veel over “hoe het in Bunnik vroeger was”, nog niet zo heel lang geleden.
Hij komt daarover vertellen en zal zijn verhaal illustreren met foto's en filmbeelden.
Vanaf 15 uur is iedereen weer welkom in de Witte Huisjes.

De ZOM-werkgroep

 

 

Weekendvieringen

Gedurende de vakantieperiode is er in de weekends maar één viering.
Het ene weekend is dat alleen op de zaterdagavond ( zoals dit weekend dus)
Het andere weekend is dat alleen op de zondagmorgen.
Morgen is er dus geen viering.
Dit rooster wordt aangehouden tot en met het weekend van 25 en 26 augustus.

 

Bedevaart Kevelaer 2018
Ook dit jaar organiseert de Utrechtse Broederschap OLV Kevelaer de bedevaart naar Kevelaer en wel op donderdag 23 en vrijdag 24 augustus aanstaande.
Graag nodigen wij u uit om dit jaar mee te gaan.

In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers.
Vertrek van de bussen is donderdag 23 augustus om omstreeks 8.00 uur.
De kosten voor deze reis bedragen €  50,-- per persoon.
Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer.

Evenals vorig jaar kunt u er ook voor kiezen om één dag mee te gaan.
Donderdag 23 augustus vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer.
De kosten voor de ééndaagse reis inclusief diner en koffie
op de heen- en terugreis bedragen €  60,-- per persoon.
  Informatie via website of de secretaris.
  U kunt zich al opgeven bij de contactpersoon Ineke Zomer in uw parochie:
Of bij de secretaris van de Broederschap: mevrouw C.A.M. de Sain-Scholman
telefoon 030-6374128 of email: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com

Zomerschool Bunnik

Zomer activiteiten programma boekjes voor alle inwoners van Werkhoven, Odijk en
Bunnik, liggen achterin de kerk voor u klaar.