Colofon
De website www.pj23bunnik.nl  is een website van de Geloofsgemeenschap Barbara te Bunnik, onderdeel van de Rooms-Katholieke Parochie Johannes Paulus XXIII. Eigenaar van de website is de Locatieraad van de Geloofsgemeenschap Bunnik, Nederland. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. Je kunt je reactie mailen via het kontaktformulier. Ook suggesties voor verbetering van de website zijn van harte welkom.

Auteursrechten
Alle informatie die via de website van pj23bunnik.nl toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Het verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Privacyverklaring
Wij, de Locatieraad van de Geloofsgemeenschap Barbara te Bunnik,  hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website www.pj23bunnik.nl. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een mensenrecht, dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens
Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, huisadressen en e-mailadressen. Die gegevens worden verwerkt wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden. Ik  ga vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend daarvoor gebruikt, waarvoor je ze doorgeeft (bijvoorbeeld voor het toesturen van informatie). De toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verstrekt aan anderen/medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is. Ook verwerken wij niet meer gegevens dan noodzakelijk. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Uw rechten
Volgens de wet (AVG) hebt u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van ons:

  • u hebt recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn
  • u hebt recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt
  • u hebt recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens
  • u hebt het recht ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien wij geen legitieme reden hebben om de gegevens langer te verwerken
  • u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
  • u hebt het recht een klacht in te dienen, indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden.

U kunt daartoe een verzoek indienen via het Kontactformulier.

Cookies: Google Analytics
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staat onder meer, dat wij Google niet toestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De optie ‘gegevens delen’ in Analytics staat uit, maar Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven: het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Cookies: sessie-cookies
Naast Google Analytics plaatst ook Joomla (het systeem waarop de website draait) een cookie in uw browser, de zogenaamde sessiecookie. Deze cookie is geanonimiseerd en alleen bedoeld voor het bezoek. Met behulp hiervan kunnen we zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. De cookie wordt automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. Meer informatie over cookies en hoe u ze zelf kunt uitschakelen kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Ook op de website van de Consumentenbond vind je meer informatie over cookies.