Diaconie en de PCI,
Dit jaar zamelen we voor het jaarlijks diaconaal weekeinde, dit jaar op
15 en 16 juni, kinderboeken in voor het voorleesproject van onze oud
pastoraal werkster Meike Hettinga die nu werkzaam is in de PI
Nieuwegein, ofwel de gevangenis in Nieuwegein.
De boeken zijn bedoeld voor gedetineerde vaders om voor te lezen aan hun
kinderen. Het moeten boeken zijn met korte verhalen. In het boek mag
niets geschreven zijn: geen aantekeningen, tekeningetjes of een
ingeschreven naam.
U kunt de boeken vanaf 8 juni tot en met 30 juni meenemen naar de
vieringen en deponeren in de daarvoor bestemde manden.
De collecte die in het diaconaal weekeinde gehouden zal worden, komt ten
goede aan het muziekproject dat Meike Hettinga heeft. Zij wil er graag
muziekinstrumenten voor aanschaffen.
Alvast hartelijk hiervoor namens profielberaad diaconie en de PCI,