De werkgroep Eerste Heilige Communie organiseert ieder oneven jaar alle werkzaamheden rond het feest van de Eerste Heilige Communie en voert deze samen met de ouders uit. De werkgroep assisteert de pastor en de ouders bij de voorbereiding van de aanstaande communicanten. De kinderen van groep 4 en 5 worden in december per brief via school uitgenodigd mee te doen. In het “Groentje”, op de website en in het Open Venster staat ook vermeld waar ouders hun kind op kunnen geven. Ouders kunnen hun kind opgeven tot het moment dat de voorbereiding begint. De voorbereiding start in de regel in januari in de oneven jaren.

In principe zijn er 5 bijeenkomsten met de kinderen waarin gewerkt wordt met het project ‘Blijf dit doen’. Dit project is een mooie manier om kinderen kennis te laten maken met de eucharistie. Kinderen worden uitgenodigd te ontdekken hoe God met de mens omgaat. Het project biedt een brede basis om de kinderen eerst wat meer vertrouwd te maken met het geloof. De laatste bijeenkomsten zijn meer toegespitst op het sacrament van eucharistie.

Andere belangrijke bijeenkomsten zijn:

  • de presentatieviering, waarin de communicanten zich voorstellen aan de gemeenschap;
  • Witte donderdag;
  • bakkersbezoek met de klas;
  • kerk bezoeken met de klas.

Vormsel
Het vormsel is de bevestiging van het doopsel. Vaak ben je als baby al gedoopt. Vanaf groep acht van de basisschool kun je zelf uitspreken dat je naar het voorbeeld van Jezus wilt leven. Je ontvangt dan van de bisschop of zijn vertegenwoordiger de gave van de heilige Geest, middels een zalving met olie.

De werkgroep die het vormsel voorbereidt is een samenwerking van de parochie Paus Johannes XXIII en de Suitbertusparochie. Op onze parochiewebsite www.pj23.nl staat verdere informatie over het vormsel. Klik op "ik wil..." en "mijn kind laten vormen". Onderaan de pagina vindt u een link naar een online aanmeldformulier.