Drie kosters in onze geloofsgemeenschap zorgen ervoor dat de vieringen rustig verlopen, alles voor de voorganger en de kerkbezoeker in orde en aanwezig is, en de kerk rustig en opgeruimd is. Iedere koster is in principe per week ingeroosterd van zaterdag t/m vrijdag. Dit rooster wordt per kwartaal gemaakt.
Onder zijn/haar taak in deze week van dienst hoort het kosterwerk tijdens de vieringen in het weekend, het dagelijks openen en sluiten van de Mariakapel, kosteren bij de wekelijks dinsdagavondviering, een eventuele uitvaart of huwelijksviering of een andere viering, bijv. de Mariavieringen in mei en oktober. Bij drukke vieringen zoals met Pasen, Kerstmis en Allerzielen werken de kosters samen. Ook het op voorraad houden van bijv. de kaarsen en de miswijn wordt door een van de kosters verzorgd.

Misdienaars
In onze geloofsgemeenschap is een groep van ongeveer 15 misdienaars actief, zowel jongens als meisjes, die bij de vieringen assisteren. Als kinderen in de parochie hun 1e H. Communie hebben gedaan kunnen zij zich hiervoor opgeven. De misdienaars zijn gemiddeld een maal in de vier weken aan de beurt om een viering te dienen. Bij een huwelijksviering zijn er ook misdienaars aanwezig. De misdienaars (en ouders) krijgen maandelijks een rooster toegestuurd via de mail.

Acolieten
Bij een uitvaart is er een acoliet aanwezig naast de pastor/voorganger. Hij/zij heeft de taak van misdienaar en lector tijdens de viering en eventueel  de begrafenis op het kerkhof. Er zijn vijf acolieten op oproepbasis beschikbaar.

Lectoren
De lectorengroep bestaat uit ongeveer 10 personen die om de beurt assisteren bij de verschillende vieringen. Hun hoofdtaak bestaat uit het voorlezen van de eerste en eventueel tweede lezing, de voorbeden, aankondiging van de collecte, de mededelingen en het mede-uitdelen van de H. Communie.

Bloemengroep
Bij de vieringen, gedurende het gehele liturgisch jaar, worden de bloemen verzorgd door de 'bloemengroep'. De vrijwilligers (momenteel 8) verzorgen twee aan twee en bij toerbeurt gedurende een maand de bloemen. De voorzitter stelt het rooster op en regelt in overleg met de penningmeester van de locatie de kas. De standaardversiering van de kerk bestaat uit een bloemstuk op het altaar en een klein bloemstukje op het tweede altaar in de dagkapel; een grote vaas bloemen naast altaar op de grond; een vaas bij beide 'Maria’s'.

Een kerkgebouw versieren omvat meer dan thuis een bloemetje neerzetten: gemiddeld is men wekelijks, met 2 personen, zo’n 2 uur bezig. Bij de voorbereidingen wordt geïnspecteerd hoe de bloemen zich gehouden hebben, eventueel bloemenwater verversen, opnieuw aansnijden of het kopen van nieuwe bloemen.
Met het gebruik van bloemkleuren wordt zo mogelijk aangesloten bij de liturgische kleuren van het moment in het jaar, zoals witte of gemengd witte bloemen in de Paas- en Kersttijd, op witte Donderdag en met Hemelvaart; rode bloemen op Palmzondag en op Goede vrijdag; paarse of gemengd- paarse bloemen gedurende de vasten- en de advents-tijd.

Bij een begrafenis of een huwelijk zorgt de bloemengroep ervoor dat de basis-versiering in orde is. Bijzondere, speciale of extra wensen voor altaar- of kerkversieringen moeten, in overleg met de koster, door derden (familieleden, een bloemist) ingevuld worden. Het is een goed gebruik dat deze bloemversieringen na de plechtigheid in de kerk blijven staan.

Liturgisch beraad
Het Liturgisch beraad houdt zich inhoudelijk en organisatorisch met de vieringen bezig, dus zowel het schema van vieringen in weekeinden en door de week als de inhoud en opzet van de verschillende soorten vieringen. Dit gebeurt in afstemming met het pastorale team . Het beraad heeft veel vertakkingen, naar iedereen die bij de uitvoering van vieringen betrokken is en is een enthousiaste en veelzijdige groep parochianen die zoekt naar evenwichtige en voor iedereen aansprekende vieringen.

Het Liturgisch beraad wil zorgdragen voor het welslagen van de liturgische vieringen en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit daarvan. Daartoe vinden de volgende activiteiten plaats:

  • Het op beleidsniveau coördineren, evalueren en eventueel corrigeren (als dat nodig zou zijn) van de werkzaamheden van alle vaste en ad hoc groepen die een uitvoerende taak hebben in de liturgievieringen van de St. Barbarakerk. Dit zijn de kosters, misdienaars, koren, dirigent en organist, lectoren, voorgangers.
  • Het initiëren en stimuleren van activiteiten om in eventuele omissies rond de liturgie te voorzien.
  • Het onderhouden van contacten met het pastoraal team en het profielberaad Liturgie.
  • Het bevorderen van de communicatie tussen de liturgiegroepen.
  • Het inhoudelijk voorbereiden van de liturgische thema's in de advent, de vasten en eventuele andere clusters van vieringen.

Mariavieringen
In de maanden mei en oktober is er iedere woensdag avond om 19 uur in de dagkapel het rozenkransgebed.