In de St. Barbarakerk is elke zondag een viering en om de week op zaterdag. Verschillende koren en cantores verzorgen daarin beurtelings de muzikale ondersteuning. In bepaalde vieringen zingen alle koren gezamenlijk. Van jong tot oud staat dan op het priesterkoor. De muziekkeuze tijdens zo’n viering is een mix uit het repertoire van alle koren, elke keer weer een feestelijk en verrassend gebeuren!

Goed verzorgde kerkmuziek speelt in de St. Barbarakerk een belangrijke rol. Met de koren wordt die taak zo goed mogelijk vervuld, elk koor met zijn eigen klank en repertoire en onder leiding van een professionele dirigent, begeleid aan het orgel door een professionele organist. Wanneer geen koren in te plannen zijn, wordt gebruikt gemaakt van een cantor.

De koren zijn: het dames- en herenkoor In Honorem Dei, het kinderkoor de Barbarazangertjes, het JongerenProjectKoor en het Laudate koor.

In Honorem Dei
Het kerkkoor In Honorem Dei bestaat uit een dames- en een herenkoor elk met een eigen repertoire. De dames oefenen op maandagavond en de heren op dinsdagavond. Op hoogtijdagen wordt gezamenlijk gezongen, vaak met instrumentale begeleiding. Bijzonder aan het mannenkoor is dat zij zoveel mogelijk de wisselende kerkelijke gezangen in het Gregoriaans ten gehore brengen. Het herenkoor telt momenteel dertien leden, het dameskoor achttien. Het repertoire van In Honorem Dei is uitgebreid en divers. Gezongen worden onder andere missen van Haydn, Mozart, Schubert, Perosi, Viadana en Strategier. Nederlandstalige kerkmuziek is vertegenwoordigd in composities van onder andere Albert de Klerk, Rob Goorhuis, Maurice Pirenne, Herman Strategier, Jan Vermulst, Antoine Oomen en Tom Löwenthal. Verder zingt het koor meerstemmige composities in het Latijn, Duits, Engels en Russisch van componisten als Michael Haydn, Diabelli, Saint-Saëns, Rutter, Puccini, Bach, Bortnianski, Buxtehunde, John Goss, Händel, en Felix Mendelssohn Bartholdy.

De Barbarazangertjes
Bij het kinderkoor Barbarazangertjes kun je terecht vanaf het jaar dat je je Eerste Heilige Communie doet. Elke maandag wordt één uur gezongen, vrolijke en serieuze liedjes, passend bij de leeftijd van de kinderen, maar steeds met veel aandacht voor koor- en stem-vorming. Gemiddeld eens per maand zingen de Barbarazangertjes in een weekendviering, zie hiervoor de jeugd agenda. Hoogtepunten zijn de kerstvieringen en vieringen in de Goede Week (Palmpasen en Kruisweg).

Jongerenkoor
Vanaf groep 8 kunnen de kinderkoorleden doorstromen naar het JongerenProjectKoor, een groep enthousiaste tieners. Naast het zingen van typische jongerenkoor muziek schuwen zij de klassieke muziek niet en zo heeft het Ave Verum van Mozart een geliefde plek op hun repertoire!

Het Laudate koor
Dit is een projectkoor dat gemiddeld vijf keer per jaar zingt tijdens een viering. Steeds gaan daar drie repetities aan vooraf. Per project kan men kiezen om al dan niet mee te doen. Het repertoire bestaat uit hedendaagse, meest Nederlandstalige kerkmuziek.

Historie Kerken en orgels
Pas in 1718 kwam er voor het eerst weer een katholieke kerk in Bunnik. De gelovigen richtten een boerenschuur bij het landgoed Bloemerwaard aan de Schoudermantel in tot kerk. Deze kerk deed dienst tot 1845. Volgens het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa uit 1840 had deze aan St. Barbara toegewijde kerk een toren en een orgel. Dit in tegenstelling tot de protestantse dorpskerk, waar een orgel ontbrak.

In 1845 werd de Barbarakerk vervangen door een nieuwe neogotische kerk op dezelfde plaats. Vijftig jaar later kreeg de kerk een vergroot priesterkoor met groot raamoppervlak. De kerk had een orgel met twaalf registers, gebouwd door Maarschalkerweerd uit Utrecht. Dat dit orgel een kerkkoor ondersteunde lijkt heel waarschijnlijk. De neogotische kerk werd door de jaren heen te klein en begin 1938 vroeg pastoor Hegge aan toestemming een nieuwe kerk te mogen bouwen. Aartsbisschop Johannes de Jong wijdde op 9 oktober 1940 het nieuwe kerkgebouw in. Voor de grote ruimte van de nieuwe kerk was het orgel uit de oude kerk met zijn twaalf registers te klein. De oplossing kwam uit Utrecht. Daar werd de Dominicuskerk op de Mariaplaats afgebroken. Ook daarin stond een orgel van Maarschalkerweerd, gebouwd in 1872, met 26 registers. De parochie Bunnik nam het over voor f 2.000,-. Inclusief transport en opbouw kostte het f 4.000,-.

Gedurende 22 jaar heeft dit orgel het kerkkoor en de meezingende gelovigen goede diensten bewezen. Het begon echter geleidelijk aan zoveel gebreken te vertonen, dat besloten werd een nieuw orgel aan te schaffen van de firma D.A. Flentrop uit Zaandam. In september 1963 werd het orgel, met 28 registers, in gebruik genomen.                  

In Honorem Dei officieel
De Sint-Gregorius Vereniging voor kerkmuziek ‘erkende’ in 1925 het koor dat in de Barbarakerk zong. Het werd ingeschreven onder de nog steeds gevoerde naam In Honorem Dei. Dat was toen nog enkel een mannenkoor. In 1951 kwam een jongenskoor van achttien leden de heren versterken. Natuurlijk konden toen ook de vrouwen niet langer buitengesloten worden. Een aantal dames die lid waren van de gemengde koren ‘Con Amore’ en ‘Animato’ werd gevraagd te komen zingen bij rouw- en trouwdiensten. Hieruit ontstond in 1964 het vrouwenkoor van de St. Barbaraparochie. Het is bekend dat de parochianen weinig zin hadden om mee te zingen. Op verzoek van pastoor Hegge bleef het koor na de Hoogmis een tijdje na om de gelovigen de ‘volkszang’ in te studeren. Zij bleven echter overwegend zwijgende toehoorders in de Latijnse mis. Gelukkig konden zij meer dan 70 jaar genieten van de koorzang van de in 2011 overleden Herman van de Brug, recordhouder wat het aantal jaren koorlid betreft.

Hoogtepunten
Een hoogtepunt voor In Honorem Dei was het optreden in november 1956 tijdens de eerste TV uitzending van een Eucharistieviering. In 1960 volgde een tweede optreden, nu vanuit de Barbarakerk. Op 21 februari 1970 verzorgden het dames-, heren- en kinderkoor van de St. Barbarakerk tezamen met orkest en kamerkoor van de Utrechtse muziekschool de kerkdienst bij gelegenheid van de doop van de prinsen Constantijn en Bernhard. De dienst werd gehouden in de Domkerk te Utrecht. Gé van Leeuwen had de muzikale leiding en gezongen werd onder andere de cantate Alles was Ihr tut van Buxtehude. Korte tijd daarna werd de Hoogmis vanuit Bunnik live op tv uitgezonden. Inmiddels was Rob Goorhuis de dirigent. De orgelbegeleiding werd verzorgd door Jim Berben. Op het programma stond onder andere de mis van Pez. Een ander hoogtepunt was de deelname van In Honorem Dei aan een muziekprogramma vanuit Hoog-Catharijne te Utrecht, waarin bekende kerstliederen worden gezongen door verschillende Nederlandse koren.

Dirigenten en organisten
Tot 1951 was Jan van Leeuwen, aannemer in Bunnik, de vaste dirigent. Stoffenkoopman Jo Wijnen bespeelde het orgel tot aan zijn dood in 1954. Jan van Leeuwen maakte na zijn afscheid nog diverse malen zijn rentree, omdat zijn opvolgers Jaap Menten en Lex de Vries het al snel lieten afweten. Uiteindelijk werd in de persoon van Gé van Leeuwen (geen familie) een vaste ‘directeur-organist’ gevonden. In 1970 gaf deze de leiding over het koor over aan Rob Goorhuis, die tevens organist werd. In deze periode werd het repertoire drastisch uitgebreid met werken uit vrijwel de gehele muziekgeschiedenis. Tijdens kerstconcerten werden grotere werken van Bach, Telemann, Schütz en Händel ten gehore gebracht. De orgelbegeleiding werd op hoogtijdagen veelal verzorgd door Anne-Marie Goorhuis. Bij rouw- en trouwdiensten kon tot 1995 een beroep worden gedaan op Miep Zantkuijl. Sinds haar overlijden wordt deze taak overgenomen door Wim Bouwman. Na 33 jaar besloot Rob Goorhuis zich geheel aan het componeren te wijden. Piet Hein van der Ven, werd zijn opvolger. Er kwam toen ook een vaste organist voor de zon- en feestdagen: Hiroko Koelewijn-Imai.

Uiteraard kunnen alle koren versterking gebruiken. Hieronder de contactgegevens:

In Honorem Dei  Joop Peek   t: 030-656 12 99   e: joop.peek[a]hetnet.nl. 
Barbarazangertjes Ineke Zomer  t: 030-252 36 01  e: inekezomer[a]hotmail.com.
JongerenProjectKoor Wil van der Veldt  t: 030-656 10 63  e: johnvanderveldt[a]kpnmail.nl
Laudate Koor Piet Hein van der Ven  t: 030-251 34 11  e: phvdven[a]gmail.com

Raadpleeg de adressenpagina voor contactgegevens.