MOV betekent Missie, Ontwikkeling en Vrede. Er is behoefte in de wereld, behoefte aan schoon drinkwater, voedsel, huizen en zeker in de laatste plaats niet: behoefte aan geloof. Tot op de dag van vandaag werken er Nederlandse missionarissen in de arme missielanden om het Evangelie te verkondigen. Als een mens immers weet van een eeuwige toekomst die hem wacht, bemoedigt dit de mens, zelfs in de grootste armoede. Maar ook werkten en werken de missionarissen aan de ontwikkeling in de missielanden. In de loop der tijden werden er vele scholen en ziekenhuizen gebouwd door deze noeste werkers. Om de Nederlandse misionarissen bij te staan in hun werk, waren er vroeger missiebusjes waarin gezinnen geld spaarden om het missiewerk te ondersteunen. De busjes zijn inmiddels verdwenen, maar de noodzaak tot financiële hulp niet.
Daarom is er een MOV-groep in de parochie. De MOV-groep begeleidt en ondersteunt acties, meestal collecten, die vanuit de Nederlandse kerkprovincie worden aanbevolen, voor de ondersteuning van het werk van de missionarissen. Doel: het onder de aandacht brengen (zowel via PK als door deurcollectes) bij de parochianen en R.-K. scholen van allerlei Derde Wereld projecten, die landelijk gehouden worden. Bijvoorbeeld MIVA, Vredesweek, Memisa, vastenactie en Nederlandse missionarissen.

Daarnaast onderneemt de werkgroep MOV gedurende het jaar een aantal activiteiten:

  • De Vastenactie; wij brengen de actie onder de aandacht en werken mee aan een viering in de vastentijd.
  • Sam’s kledingactie; half april zamelen we bij de kerk kleding in, de opbrengst van de kleding komt ten goede aan een project van Cordaid Mensen in Nood.
  • Schrijftafel Amnesty International; een aantal keer per jaar staan wij achter in de kerk met brieven aan autoriteiten om te protesteren tegen misstanden in de wereld.
  • Verkoop producten Wereldwinkel; enkele keren per jaar verkopen wij producten met het Max Havelaar keurmerk in de kerk om aandacht te geven aan eerlijke handel.
  • Actie Schoenmaatje; wij helpen mee met het inzamelen van gevulde schoenendozen met cadeautjes voor kinderen in arme landen.
  • Adventsactie; wij brengen de actie onder de aandacht en werken mee aan een viering in de adventstijd.  

Zo probeert deze werkgroep de aandacht te vestigen op wat er in de wereld gebeurt en hoe daarop invloed uitgeoefend kan worden.
Iedere gift voor het missiewerk van de Nederlandse missionarissen is van harte welkom!